PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atasözleri ve AnlamlarıSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Aba zamanı yaba , yaba zamanı aba alınır
 2. Abanın kadri, yağmurda bilinir
 3. Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur.
 4. Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister
 5. Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
 6. Acele işe şeytan karışır
 7. Acemi katır kapı önünde yük indirir
 8. Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini
 9. Acı acıyı bastırır, su sancıyı
 10. Acı patlicanı kırağı çalmaz
 11. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır
 12. Acıklı başta akıl olmaz
 13. Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
 14. Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 15. Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş.
 16. Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.
 17. Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.
 18. Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.
 19. Acele giden ecele gider
 20. Acele ile menzil alınmaz.
 21. Acele yürüyen yolda kalır.
 22. Acemi katır kapı önünde yük indirir.
 23. Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına.
 24. Aba altından değnek göstermek
 25. Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?:
 26. Baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır
 27. Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.
 28. Baca eğri de olsa duman doğru çıkar
 29. Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun).
 30. Bağla atını, ısmarla Hakk`a.
 31. Bağlı koyun yerinde otlar
 32. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur
 33. Bakmakla usta olunsa, köpekler (kediler) kasap olurdu
 34. Bal bal demekle ağız tatlanmaz
 35. Balık baştan avlanır.
 36. Balık baştan kokar.
 37. Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz.
 38. Bal tutan parmağını yalar.
 39. Bana benden her ne olursa, başım rahat bulur dilim susarsa
 40. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın
 41. Baskın basanındır.
 42. Başa gelen çekilir
 43. Başa gelmeyince bilinmez
 44. Baş başa bağlı, baş da şeriata
 45. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
 46. Baş dille tartılır.
 47. Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinde taşısın
 48. Baş kes, yaş kesme.
 49. Baş nereye giderse ayak da oraya gider.
 50. Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla.
 51. Bedava sirke baldan tatlıdır.
 52. Belâ geliyorum demez
 53. Beleş atın dişine (yaşına, yularına, dizginine) bakılmaz.
 54. Besle, büyük danayı; tanımasın anayı.
 55. Besle kargayı, oysun gözünü
 56. Beş parmağın beşi bir değil (olmaz).
 57. Beterin beteri vardır.
 58. Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu, insanı sevdiren kendi huyu.
 59. Bıçak sapını kesmez.
 60. Bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz).
 61. Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.
 62. Bilinmedik aş ya karın ağrıtır, ya baş.
 63. Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıp
 64. Bin bilsen de bir bilene danış
 65. Bin dost az, bir düşman çok
 66. Bin merak bir borç ödemez.
 67. Bin nasihatten bir musibet yeğdir.
 68. Bin ölçüp bir biçmeli.
 69. Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez
 70. Bir adama kırk gün deli desen deli olur.
 71. Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.
 72. Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır
 73. Bir ahırda at da bulunur, eşek de.
 74. Bir başa bir göz yeter
 75. Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez).
 76. Bir çöplükte iki horoz ötmez
 77. Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
 78. Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin
 79. Bir elin nesi var iki elin sesi var.
 80. Bir günlük beylik, beyliktir.
 81. Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli, ya yola gitmeli.
 82. Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.
 83. Bir koyundan iki post çıkmaz.
 84. Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır).
 85. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
 86. Bir selâm bin hatır yapar.
 87. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge
 88. Bir sürçen atın başı kesilmez.
 89. Bir şeyin önüne bakma, sonuna bak
 90. Bir göz ağlarken öbür göz gülmez
 91. Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden.
 92. Bitli (kurtlu, çürük) baklanın kör alıcısı olur.
 93. Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler).
 94. Bol bol yiyen, bel bel bakar.
 95. Borç iyi güne kalmaz.
 96. Borçlunun yalımı alçak olur.
 97. Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
 98. Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz
 99. Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.
 100. Borç yiğidin kamçısıdır.