2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………………… İLKÖĞRETİM OKULU
YILSONU 5. SINIFLAR
“ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU” TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 16/06/2009
Toplantıda Bulunanlar :



G Ü N D E M
1. Açılış
2. Yıl İçinde Alınan Zümre Kararlarının Gözden Geçirilmesi
3. 2008–2009 Eğitim Öğretim Yılının Değerlendirilmesi
4. 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Alınacak Önlemler
5. Okul-Aile İşbirliği
6. Dilek, temenniler ve kapanış

……………….. İlköğretim Okulu 5. Sınıf Öğretmenleri Yılsonu “Zümre Öğretmenler Kurulu” toplantılarını yapmak üzere toplanarak 16.06.2009 Salı günü toplanarak gündem maddelerini oluşturarak görüşmeye başlanmıştır.
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı , gündem maddelerinin okunmasının ardından başlamıştır.
2- Yıl içerisinde yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarında alınan kararlar gözden geçirildi. Alınan kararlara itinayla uyulmuş olduğu her iki öğretmen tarafından da belirtildi.
3- ……………………: Yıl içerisinde disiplin problemi yaşanmamıştır. Dersler zamanında işlemiş ve eksik konu kalmamıştır. 1. dönemin sonunda ortaya çıkan Türkçe dersindeki başarısızlık 2. dönemde iyileştirmeye gidilmiş sadece 3 öğrencide kalmıştır. Matematik dersinde 1. dönemde öğrencinin zorlanması 2. dönem için endişeye yer vermekle beraber 2. dönemde konuların hafiflemesi dolayısıyla sorunsuz olarak bitmiştir. Fen ve Teknoloji dersinde 1. dönemde olduğu gibi 2. dönemde de deney ve gözlemlere sık sık yer verilerek öğrenme kolaylaştırılmış ve başarıyı olumlu yönde etkilemiştir. Sosyal Bilgiler dersinde, 1. dönemde olduğu gibi çalışma kitabında yer alan etkinlikler dışında daha eğlenceli ve daha anlaşılır etkinliklere de yer verilmesi başarıyı artırmıştır. Sınıf içerisinde davranış bozukluğu gösteren Barış BAĞIRAN gerek rehberlik servisinin yardımıyla gerekse sınıf içerisinde yüreklendirmelere yer verilmesiyle sorunun çoğunluğu ortadan kalkmıştır. Dilan DİNÇER, Rahim CELEP ve Gökhan KILIÇ için dönem içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış; ama öğrencilerin bilişsel ve sosyal çevrelerinin olumsuzluğundan dolayı istenen düzeye getirilememişlerdir. Genel olarak yıl içerisindeki başarıya bakılırsa; başarılı bir yıldı denilebilir.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/57246-5-sinif-yil-sonu-zumre.html#post116726
4- ………………….: Bir sonraki eğitim-öğretim yılında benim sınıfım 6. sınıf olacağından dolayı bu konuda bir şey söyleyemem. Ama alacağım sınıf için; sorunlar olursa zümre öğretmenleri bir araya gelerek çözüm arayacak gerekli durumlarda okul idaresine bildirecek, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışma yapılacak, yapılacak veli toplantılarında aileler bilinçlendirilecek, dengeli beslenmenin önemi anlatılacak, bunun yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilecek, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığı gözlenecek, varsa rahatsızlığı olan öğrenciler ilgili kuruluşa yönlendirilecek ve takip edilecek.
5- …………………..: Sınıf veli toplantıları dönem içerisinde yapılmıştır. Bunun dışında velilerle birebir görüşmeler yapılmış ve gerektiğinde aile ziyaretleri de düzenlenmiştir. Bununla birlikte; sınıf içerisinde düzeyin altında kalan Dilan DİNÇER için ailesiyle görüşülmüş; fakat herhangi bir verim alınamamıştır. Aynı şekilde Rahim CELEP gerek akademik gerekse sosyal başarısının düşük olması nedeniyle aile ile işbirliğine gidilmiş fakat bundan da sonuç alınamamıştır.
6- Genel olarak 2008-2009 eğitim öğretim yılının verimli geçtiğini aynı başarının bir sonraki yılda elde edilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması ve iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.


5-A Sınıf Öğrt. 5-B Sınıf Öğrt.


16.06.2009

alıntıdır